Geen afbeelding

Agenda extra Ledenvergadering 29 November.

Vereniging Dorpsbelangen “Siddeburen vooruit”

Uitnodiging  algemene ledenvergadering

Donderdag, 29 november 2018 – 19.00 uur

Zalencentrum Rehoboth

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 08-11-2018
 3. Toekomstvisie bestuur
 4. Toekomstvisie leden
 5. Benoeming nieuw kascommissielid
 6. Aftredend: mw. J. Koops van ’t Jagt
 7. BestuursverkiezingMw. S. Pijper, bestuurslid: aftredend, niet herkiesbaarOverige zittende bestuursleden blijven max. 1 jaar zitting houden in het bestuur.
 8. Namen van (tegen) kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen schriftelijk tot 3 dagen voor de vergadering ingediend worden bij het secretariaat van de vereniging (maria.mulder@ziggo.nl).
 9. Dhr. H. Haan, bestuurslid: aftredend en herkiesbaar
 10. Mw. M. Mulder, secretaris : aftredend en herkiesbaar
 11. Rondvraag

Sluiting

Geef een reactie