Geen afbeelding

Grunniger nugterheit!

,t Is eerlieks woar gebeurd op Leentjer bie Sibboern. Ol- Graitje woont doar met Hindrik in hail old aarbaiders hoeske.
Ol – Graitje gait aal zundag noa de kerk in Sibboern.
Hail tippel veur ‘d Ol, ze kin sikkom hoast nait meer oaflopen.
Het vaalt heur ieder moal weer zwoar. Heur bainen en olle botten lotten heur aal meer in steek, mor de preek van domie wil ze joa nait groag missen.
’t Ol is ook wat snutterg en housterg, neuze nait aal te dreuge en zo gript ze om de hoaverklap naor buusdouk in ’t taske.
Achter heur aan komt aander kerkganger en dij zugt dat ze wat op grond vaaln let. As hai der bie komt zugde dat ain bovengebit is. Mitnemen denkt hai en dommee zel ik heur bie kerkdeur wel weer geven. Moar eem loater let Ol weer wat vaaln ’t aander stuk van gebit.
Bie kerkdeur zegt de vinder, hier Graitje joen gebit, haar je op weg vaaln lotten.
Hurrekerel haar ik dat verloren ? zegt ze.
Moar ’t is mienent nait, ’t is van Hinderk. Ik neemt aaltied mit as ik noar kerke goa, want aans gait hai mie bie de metworsten.

Geef een reactie