Geen afbeelding

Oproep vrijwilligers commissie!

Zoals al besproken op de ledenvergadering van 12 juli jl. is het bestuur bezig om een andere opzet te geven aan het organiseren van activiteiten. Het huidige bestuur zoekt dan ook enthousiaste mensen die mee willen helpen in het organiseren van een activiteit of meerdere activiteiten per jaar. Het voordeel is dat het je als vrijwilliger maar beperkt tijd kost en je betrokken bent bij de hele organisatie van een activiteit. In iedere commissie zal er altijd minimal 1 bestuurslid zitting nemen.

Als proef op de som om te kijken of dit het gewenste effect heeft vragen we op korte termijn vrijwilligers die mee willen helpen bij het organiseren van een nieuwe activiteit: de DORPSQUIZ.

Heb je interesse of ben je direct enthousiast? meld je dan aan voor de eerste commissieavond op 27 September a.s.

Aanmelden kan via het secretariat van de vereniging: maria.mulder@ziggo.nl

Geef een reactie