Geen afbeelding

Oproep,oproep,oproep!!

Redactioneel Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.

De Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit heeft als haar belangrijkste doelstelling de leefbaarheid en welzijn van de inwoners in al haar facetten in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten.

Juist dat in stand houden van leefbaarheid wordt een steeds moeilijker uitdaging voor het huidig zittend bestuur om over het eventuele vergroten daarvan nog maar te zwijgen. Gelukkig zien we steeds meer de samenwerking tussen de verschillende verenigingen in het dorp om de schouders er onder te blijven zetten en leuke activiteiten te organiseren. Een noodzakelijke samenwerking op organisatorisch en financieel gebied.

Toen ik 15 jaar geleden in het mooie dorp Siddeburen kwam te wonen stond Siddeburen bekend om de vele activiteiten die er jaarlijks georganiseerd werden en met name de vele buurt en straatverenigingen die altijd klaar stonden om enthousiast mee te helpen grotere activiteiten in het hele dorp te ondersteunen. Helaas zijn er de afgelopen jaren al vele buurtverenigingen en straatverenigingen op gehouden te bestaan of “slapende” gehouden omdat er geen nieuwe mensen klaar stonden die het stokje over wilden nemen van bestuursleden, die vaak jaren lang, de kar hadden getrokken.

Er zullen vast vele argumenten in te brengen zijn waarom iemand zich niet zou willen of kunnen inzetten voor welke vereniging dan ook. Verenigingen die juist die vrijwilligers hard nodig hebben.

Langs deze weg probeer ik de zaak eens anders te benaderen en aan te geven waarom het juist wel belangrijk is een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp en de maatschappij in het bijzonder!

Ook de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit kent al een aantal jaren een teruggang in het aantal bestuursleden. Ondanks vele pogingen van het Dagelijks Bestuur om mensen te enthousiasmeren voor een bestuurslid functie lukt het niet om het bestuur op de noodzakelijke sterkte te krijgen c.q. te houden. Juist in onze nieuwe gemeente Midden-Groningen is het noodzakelijk een bestuur te kunnen formeren die zich bezig houdt met voor een gedeelte beleid, samenwerking dorp coördinator en aanvragen subsidies en een deel wat meer ondersteunend is in activiteiten en evenementen. Waar we in de gemeente Slochteren nog een van de drie kerndorpen waren zijn we nu een dorp in een hele grote gemeente. Voor een dorp van onze grote is er dan een bestuur nodig van zeker 13 tot 15 bestuursleden.

Aan het eind van dit lopend jaar zal het bestuur nog uit 7 personen bestaan die naast dit vrijwilligerswerk ook veelal een betaalde baan hebben en ook privé wel wat tijd over willen houden voor leuke zaken. Concreet betekent dit dat als er niet op korte termijn mensen zich aanmelden voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit er op korte termijn minder of vrijwel geen activiteiten meer georganiseerd kunnen worden. Op de wat langere termijn zou het voortbestaan van de Vereniging Dorpsbelangen wel eens ter discussie kunnen staan.

Tenzij je straks gewoon accepteert dat Siddeburen op termijn een dorp is waar weinig te beleven valt is er genoeg om na te denken over hoe je een (klein) steentje kunt bijdragen aan die leefbaarheid en Siddeburen. Kom eens kennismaken/luisteren tijdens een bestuursvergadering en drink een kopje koffie mee en informeer naar de mogelijkheden om ook een bijdrage te leveren. Hoe zou het anders kunnen en misschien wel moeten richting de toekomst? Instellen van specifieke commissies? BV; Een financiële commissie voor het toekomstig beheren van een dorpsbudget? Groepjes vrijwilligers op vaste activiteiten? Diegene die hier ideeën/ suggesties over heeft is uiteraard van harte welkom.

Aanmelden kan via een van de bestuursleden of kijk even op de agenda van de website wanneer er weer een volgende bestuursvergadering gepland staat, hoe laat en waar.

Een mooi dorp als Siddeburen zonder een Vereniging Dorpsbelangen laat u toch niet gebeuren.

 

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit,

 

K.Pijper

Geef een reactie