Categorieën
Informatie Nieuws

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze vereniging nodigt iedereen van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 januari aanstaande. Tijdens deze vergadering zal met name de boekhouding van de afgelopen jaren besproken en toegelicht worden. Daarnaast zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het komende jaar. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in ‘De Viskenij’.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda en ingekomen stukken/agendapunten
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (zie bijlage)
 5. Verslag commissie boekhouding
 6. Verslag kascommissie boekjaar 2018
 7. Algemeen jaarverslag inclusief jaarrekening 2019
 8. Verslag kascommissie boekjaar 2019
 9. Benoeming en vaststelling van de kascommissie
 10. Bestuursverkiezing*
 11. Vaststelling contributie 2020 (voorstel verhoging naar 10,- euro)
 12. Sluiting

*) Wilt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid? Dan kunt u zich tot één uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Categorieën
Informatie Nieuws Over ons

Oproep: Bestuursleden gezocht

Hierbij doen we een oproep voor mensen die ons bestuur willen komen versterken en daarmee willen bijdragen aan het in stand houden van de leefbaarheid in Siddeburen. Op dit moment zitten we met 5 bestuursleden in het bestuur, dit aantal willen we graag uitbreiden. We vinden het belangrijk dat we als bestuur een goede afspiegeling zijn van de bevolking van Siddeburen, mede daarom is een gemengd bestuur zeer wenselijk.

Ben of ken je iemand die zich in wil zetten voor Siddeburen en die betrokken wil zijn bij alles wat er in ons dorp en onze regio speelt? Dan hopen we dat je misschien een keer geheel vrijblijvend kennis wilt maken met ons bestuur. We vergaderen maandelijks over alle lopende zaken en zouden het leuk vinden om ook nieuwe mensen in ons bestuur te mogen verwelkomen. Mocht je niet in het bestuur willen zitten, maar toch graag iets willen betekenen voor ons dorp? Meld je dan aan als vrijwilliger van onze vereniging. We kunnen namelijk niet zonder vrijwilligers en zien dit aantal graag toenemen. Samen voor Siddeburen, daar doen we het voor!

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op via info@dorpsbelangensiddeburen.nl

Categorieën
Geen categorie Informatie Nieuws

Uitnodiging comité bevrijdingsfeest Siddeburen/Hellum 2020

Beste mensen,

Zoals jullie allen weten is het 5 mei a.s. vijf en zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Dat zal landelijk en plaatselijk worden gevierd. Het thema bij ons is “75 jaar Vrede & Vrijheid”
Ten aanzien van deze viering wil het comité bevrijdingsfeest Siddeburen /Hellum 2020 graag met verschillende geledingen en organisaties overleggen hoe deze dag ingevuld kan worden. Te denken valt als eerste aan een feestelijke optocht met versierde wagens en voertuigen. Maar ook een bevrijdingsmaaltijd en/of een kleintje bevrijdingsfestival behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel, dat dit in onze dorpen breed wordt gedragen en ingevuld. Een feestelijke optocht bijvoorbeeld zal alleen doorgang vinden bij een minimum van 15 versierde wagens en voertuigen.

Wij nodigen u uit voor een overleg in De Viskenij op woensdag 8 januari aanvang 20.00 uur.

Ook willen we die avond, zo mogelijk, komen tot de samenstelling van een aantal commissies die de plannen verder zullen uitwerken. Tevens zal de financiële kant van de zaak besproken worden. Mocht er in uw buurt geen buurtvereniging bestaan, zou u dan samen met enkele anderen in uw omgeving een klein comité willen vormen, dat één en ander regelt?

We kunnen pas van een dorpsfeest spreken als het hele dorp, dus nagenoeg alle buurten en verenigingen meedoen.

Indien deze brief niet op het juiste adres is bezorgd, wilt u er dan voor zorgen dat het alsnog gebeurd?

Een belangrijke vergadering!
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw vereniging/buurt/organisatie/instelling op 8 januari via een afvaardiging vertegenwoordigd is?
Mocht u deze avond echter niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat (Email: bramenharma@gmail.com).

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

namens de Stichting 4 & 5 Mei Siddeburen en Dorpsbelangen Hellum Bram de Boer

Categorieën
Geen categorie

Agenda activiteiten

ActiviteitDatum/tijdLocatie
Algemene ledenvergadering30 januari 2020
20:00 uur
De Viskenij
Kinder Klauter Middag22 februari 2020
van 14:00 tot 18:00 uur
Sporthal
‘De Springbok’
Klaverjasmarathon29 februari 2020
van 10:00 tot 18:00 uur
Ufkenshuis
Paaseieren zoeken13 april 2020
vanaf 11:00 uur
Speeltuin
‘De Bokkesprong’
Koningsdag Kinderspelen27 april 2020
vanaf 10.00 uur
Feesttent
Centrum
Dodenherdenking 4 mei 2020
20:00 uur
Poststraat
Bevrijdingsdag5 mei 2020
hele dag
Centrum
Wandel-4-daagseinfo volgtUfkenshuis
Fiets-4-daagseinfo volgtUfkenshuis
Categorieën
Activiteiten Nieuws

Dorpsquiz Siddeburen

De dorpsquiz is een nieuw evenement dat we als vereniging graag willen organiseren. Nadat dit evenement even in de ijskast heeft gestaan, hebben we besloten dit leuke initiatief vorm te geven en uit te gaan voeren op zaterdag 13 april aanstaande.

Het idee achter de quiz is simpel: je geeft je met een team van maximaal 4 personen op voor de dorpsquiz van Siddeburen. Samen met je team probeer je aan de hand van allerlei soorten vragen, zoveel mogelijk punten te scoren.

De dorpsquiz bestaat uit een quizavond met diverse rondes met algemene vragen of specifieke vragen over Siddeburen. Hier kunnen dan punten worden gescoord. Daarnaast zijn er ook punten te verdienen door middel van een aantal vragen/opdrachten in de aanloop naar de quizavond, deze ‘ voorrondes’ worden vanaf volgende week gepubliceerd op de website, Facebook en het Bokkeblad. Het behaalde aantal punten wordt dan omgerekend naar een geldbedrag en dat geldbedrag wordt dan vervolgens gedoneerd aan een organisatie of vereniging zoals een sportvereniging of een lokale stichting. Het team mag zelf kiezen welke organisatie of vereniging zij daarvoor willen nomineren, zolang het maar gaat om een lokale organisatie met een maatschappelijke doelstelling.

Op die manier is elke gescoorde punt dus geld waard en ondersteunt daarmee het maatschappelijk belang van Siddeburen.

Praktische informatie: de dorpsquiz wordt gehouden op zaterdag 13 april in de kantine van de VV Siddeburen. Deelname is helemaal gratis! Consumpties zijn voor eigen rekening. Let op: in verband met de locatie is er slechts plaats voor een beperkt aantal teams, geef je dus zo snel mogelijk op.

Wil je graag meedoen en daarmee proberen geld te verdienen voor jouw vereniging of goed doel? Aanmelden met een team kan via een mail naar: info@dorpsbelangensiddeburen.nl

Categorieën
Geen categorie

Historie van Siddeburen

Vondsten uit de prehistorie tonen aan dat in Siddeburen al ongeveer 4500 jaar geleden mensen geweest zijn en ook gewoond hebben. In totaal werden in Siddeburen en in de directe omgeving 79 voorwerpen uit de Steentijd gevonden, waarvan 14 binnen een straal van ongeveer 800 meter direct aan de zuidkant van het dorp. Het toponiem Hondswarf of Hanebulten bij Wilderhof verwijst mogelijk naar een verdwenen hunebed.

Siddeburen wordt in de dertiende-eeuwse kloosterkronieken van de abten Emo en Menko van het klooster Bloemhof te Wittewierum vermeld als Sigerdachurke. Deze Oudfriese naam betekent ‘de kerk van Sigerd’. In de veertiende eeuw werd de plaats ook wel aangeduid met de naam Syerdeberth (1385), hetgeen de buurt van Sierd betekent. Parochielijsten vermelden het dorp als Siardeberch (ca. 1475), Sidtburen (1501) en Zydtburen (1559); we vinden het verder vermeld als Sirdeberth en Sijrdeburen.

In het centrum van het dorp staat de hervormde kerk van Siddeburen. Het oudste gedeelte van deze kerk dateert uit het begin van de dertiende eeuw en is te herkennen aan de grijze tufstenen. Later in de dertiende en misschien begin veertiende eeuw werd de kerk uitgebreid en werden er rode bakstenen gebruikt. De kerk is in een Romano-gotische stijl gebouwd. Die stijl wordt gekenmerkt door de vele gebruikte bogen. De toren zit aan de kerk vast. De toren is van de grond tot de haan 29 meter hoog. Vroeger is de toren een aantal meters hoger geweest. De kerk zelf bestaat uit drie delen: de Absis, het Schip en het Koor. De absis zit ongeveer tussen de kerk en de toren. Het schip is het gedeelte waar de mensen zitten en het koor is voor in de kerk, waar nu de kerkenraadsbanken zijn en de halve koepel helemaal voorin de kerk, waar vroeger voor de Reformatie het altaar stond. In de jaren 50 van de twintigste eeuw is de kerk van binnen en buiten gerestaureerd. Binnen in de kerk zit op de muren een witte kalklaag. Onder die laag zitten nog oude fresco’s. In een een van de koepels is daar nog iets van te zien. De pastorie is afgebroken nadat deze in verval was geraakt.

Aan de Oudeweg staat de in 1912 gebouwde gereformeerde kerk van Siddeburen, die vrijwel dezelfde opzet heeft als de (later gebouwde) vrijgemaakte kerk in Schildwolde. De kerk met toren is een in neo-romaanse stijl gebouwde kruiskerk. Tijdens de bevrijding van Siddeburen, april 1945, werd de kerk zwaar beschadigd. Restauratie volgde. Toen ook werden in de zijvleugels galerijen gebouwd. In de zestiger jaren werd de kerk opnieuw gerestaureerd.
De preekstoel is het centrale punt in de kerk met daarvoor de avondmaalstafel met antependium, doopvont en plantenbak. De kerk bezit twee gebrandschilderde raampartijen.
Een pronkstuk in de kerk is het orgel, het Reil-van Oeckelen orgel.
Naast de kerk staat een mooie pastorie (bouwjaar 1928) omgeven door een tuin.

De buurtschap Oostwold had aanvankelijk een eigen parochiekerk, die omstreeks de veertiende eeuw is verdwenen. In het begin van de negentiende eeuw zijn aan de Oudeweg de restanten van een grote Romano-gotische kerk gevonden. Het voormalige dorp bleef ook later een zelfstandig kerspel en had een eigen schooltje aan de Veendijk.

In het dorp Siddeburen hebben minstens twee borgen gestaan, namelijk het steenhuis van de familie Ewens (vermeld in 1558, Hoofdweg 91) en het latere Ufkenshuis, dat in 1705 werd gesloopt (Hoofdweg 99). De eerste was mogelijk het steenhuis van de hoofdeling Heylke Johans, dat in 1500 door de stad Groningen werd veroverd. Ook op een omgracht perceel aan de Hoofdweg 191 heeft misschien een steenhuis gestaan.

Ten zuiden van Siddeburen loopt de Siepsloot, die de grens vormt tussen Fivelingo en het Oldambt. Het bijzondere van deze middeleeuws politieke grens is dat deze tot op de dag van vandaag ook een taalgrens is. Ten zuiden van de Siepsloot wordt de Oldambtster variant van het Gronings gesproken, terwijl aan de noordkant een noordelijke variant van het Gronings wordt gesproken. Deze variant wordt eigenlijk op kleine verschillen na in het gehele Fivelingo gesproken.

Van 1929 tot 1942 had Siddeburen een eigen station aan het Woldjerspoor. Dit traject liep van de stad Groningen naar Delfzijl.

Bron: Wikipedia

Categorieën
Geen categorie

Samenstelling van het bestuur

Wilt u contact opnemen met het bestuur van onze vereniging? Dan kunt u een mail sturen naar ons algemene e-mailadres (info@dorpsbelangensiddeburen.nl).

Wilt u contact opnemen met één van onze bestuursleden? Neem dan contact op via onderstaande mail-adressen.

Marvin Wolthof

Voorzitter
E-mail: marvin@dorpsbelangensiddeburen.nl

Marjan Bisschop

Secretaris
E-mail: marjan@dorpsbelangensiddeburen.nl

Karin Hofman

Penningmeester
E-mail: karin@dorpsbelangensiddeburen.nl

Hans Bulthuis

Bestuurslid
E-mail: hans@dorpsbelangensiddeburen.nl

Henk Kuper

Vice-voorzitter
E-mail: henk@dorpsbelangensiddeburen.nl

Nico Marinus

Bestuurslid
E-mail: nico@dorpsbelangensiddeburen.nl

Martine Entjes

Bestuurslid en ledenadministratie
E-mail: martine@dorpsbelangensiddeburen.nl
Categorieën
Over ons

Onze doelstelling

Onze vereniging is opgericht in 1978 en stelt zich ten doel de leefbaarheid in Siddeburen te waarborgen en te vergroten. Dit doen we in de eerste plaats door het organiseren van diverse activiteiten voor al onze inwoners. Daarnaast vertegenwoordigen we het dorp in onze gemeente en zijn we betrokken bij alle vernieuwingen en ontwikkelingen in en rond ons dorp. Verder vinden we het belangrijk om als onafhankelijke partner samen te werken met organisaties en verenigingen met dezelfde doelstelling. Samen helpen we Siddeburen vooruit!

Categorieën
Informatie

Uitslag Klaverjasmarathon februari 2019

De voorjaarseditie van de klaverjasmarathon in Siddeburen was een groot succes. Er is achter de schermen een en ander vernieuwd aan de organisatie van dit evenement, op de voorgrond is vooral de nieuwe locatie een absoluut succes gebleken. We zijn dankbaar voor de fantastische inzet van alle vrijwilligers, de gastvrijheid van het Ufkenshuis en bovenal de sponsoring van de lokale ondernemers van Siddeburen!

Hieronder de uitslag van deze klaverjasmarathon

 1. Frank Turkstra (12737 punten)
 2. Hendrik de Koe (12515 punten)
 3. Jacob Kamminga (12442 punten)
 4. Sjouk van de Molen (12324 punten)
 5. Wim Lenting (Wagenborgen) (11917 punten)
 6. Arie Brondijk (11875 punten)
 7. Ineke Dijkema (11777 punten)
 8. Hendrik Eerkens (11713 punten)
 9. Annie Nieborg (11651 punten)
 10. Kees Mulder (11505 punten)
 11. Menno Greving (11475 punten)
 12. Anneke Kremer (11300 punten)
 13. Lies Blok (11058 punten)
 14. Dineke Wilthof (11036 punten)
 15. Harry Kok (10970 punten)
 16. Janneke Mulder (10900 punten)
 17. Mennie Huisman (10890 punten)
 18. Klaas Dijkhuis (10813 punten)
 19. Piet Meijer (10729 punten)
 20. Alie de Boer (10673 punten)
 21. Japke Bult (10639 punten)
 22. Ronald Dijk (10589 punten)
 23. Martha Schoonveld (10581 punten)
 24. Tiety Westers (10522 punten)
 25. Jan Dijk (10325 punten)
 26. Greetje Greving (10282 punten)
 27. Berend Piel (9829 punten)
 28. Harmke Drewel-Perdon (9716 punten)
 29. Klaas Kwant (9565 punten)
 30. Femmy Switters (9539 punten)
 31. Rob Wiltjer (9433 punten)
 32. Froukje de Jong (9433 punten)
 33. Annie de Koe (9389 punten)
 34. Gerry Kuiper (9231 punten)
 35. Chris Spakman (8855 punten)
 36. Wim Lenting (Siddeburen) (8627 punten)
Categorieën
Informatie Nieuws

Bouw MFC Siddeburen gaat van start!

In november jl. ontving de Stichting MFC Siddeburen het goede nieuws dat de NAM akkoord is met de aanpak van versterking van het kerkgebouw aan de Oudeweg 70 in Siddeburen. De stichting kan nu verder met de realisatie van het Multi Functioneel Centrum. Inmiddels zijn de gebouwen eigendom van de stichting en is de planning voor de (ver)bouw opgestart.

De afronding van de laatste benodigde documenten is zover gevorderd, dat er definitief kan worden begonnen met de voorbereiding en de bouwwerkzaamheden.

Als officieël startmoment zal op 1 februari as. om 15.00 uur aan de Oudeweg 70 een bouwbord worden onthuld door wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen. Daarbij zijn vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties uitgenodigd.

Daarna wordt vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur de mogelijkheid geboden aan de inwoners van Siddeburen tot bezichtiging én koop van de verschillende aangeboden roerende zaken uit de kerk (w.o. de zitbanken) en Rehoboth. Op zaterdag 2 februari tussen 09:00 uur en 12:00 uur kunnen belangstellenden nog terecht voor de laatste mogelijkheid om spullen te kopen én af te halen. De opbrengst van deze verkoop wordt gebruikt voor de inrichting van de verschillende zalen in het nieuwe MFC.

Tevens kan men zich tijdens de verkoop laten informeren over het vernieuwde gebouw en de geplande werkzaamheden. U bent van harte welkom!