Categorieën
Informatie Nieuws

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze vereniging nodigt iedereen van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 januari aanstaande. Tijdens deze vergadering zal met name de boekhouding van de afgelopen jaren besproken en toegelicht worden. Daarnaast zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het komende jaar. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in ‘De Viskenij’.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda en ingekomen stukken/agendapunten
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (zie bijlage)
 5. Verslag commissie boekhouding
 6. Verslag kascommissie boekjaar 2018
 7. Algemeen jaarverslag inclusief jaarrekening 2019
 8. Verslag kascommissie boekjaar 2019
 9. Benoeming en vaststelling van de kascommissie
 10. Bestuursverkiezing*
 11. Vaststelling contributie 2020 (voorstel verhoging naar 10,- euro)
 12. Sluiting

*) Wilt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid? Dan kunt u zich tot één uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Categorieën
Informatie Nieuws Over ons

Oproep: Bestuursleden gezocht

Hierbij doen we een oproep voor mensen die ons bestuur willen komen versterken en daarmee willen bijdragen aan het in stand houden van de leefbaarheid in Siddeburen. Op dit moment zitten we met 5 bestuursleden in het bestuur, dit aantal willen we graag uitbreiden. We vinden het belangrijk dat we als bestuur een goede afspiegeling zijn van de bevolking van Siddeburen, mede daarom is een gemengd bestuur zeer wenselijk.

Ben of ken je iemand die zich in wil zetten voor Siddeburen en die betrokken wil zijn bij alles wat er in ons dorp en onze regio speelt? Dan hopen we dat je misschien een keer geheel vrijblijvend kennis wilt maken met ons bestuur. We vergaderen maandelijks over alle lopende zaken en zouden het leuk vinden om ook nieuwe mensen in ons bestuur te mogen verwelkomen. Mocht je niet in het bestuur willen zitten, maar toch graag iets willen betekenen voor ons dorp? Meld je dan aan als vrijwilliger van onze vereniging. We kunnen namelijk niet zonder vrijwilligers en zien dit aantal graag toenemen. Samen voor Siddeburen, daar doen we het voor!

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op via info@dorpsbelangensiddeburen.nl

Categorieën
Geen categorie Informatie Nieuws

Uitnodiging comité bevrijdingsfeest Siddeburen/Hellum 2020

Beste mensen,

Zoals jullie allen weten is het 5 mei a.s. vijf en zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Dat zal landelijk en plaatselijk worden gevierd. Het thema bij ons is “75 jaar Vrede & Vrijheid”
Ten aanzien van deze viering wil het comité bevrijdingsfeest Siddeburen /Hellum 2020 graag met verschillende geledingen en organisaties overleggen hoe deze dag ingevuld kan worden. Te denken valt als eerste aan een feestelijke optocht met versierde wagens en voertuigen. Maar ook een bevrijdingsmaaltijd en/of een kleintje bevrijdingsfestival behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel, dat dit in onze dorpen breed wordt gedragen en ingevuld. Een feestelijke optocht bijvoorbeeld zal alleen doorgang vinden bij een minimum van 15 versierde wagens en voertuigen.

Wij nodigen u uit voor een overleg in De Viskenij op woensdag 8 januari aanvang 20.00 uur.

Ook willen we die avond, zo mogelijk, komen tot de samenstelling van een aantal commissies die de plannen verder zullen uitwerken. Tevens zal de financiële kant van de zaak besproken worden. Mocht er in uw buurt geen buurtvereniging bestaan, zou u dan samen met enkele anderen in uw omgeving een klein comité willen vormen, dat één en ander regelt?

We kunnen pas van een dorpsfeest spreken als het hele dorp, dus nagenoeg alle buurten en verenigingen meedoen.

Indien deze brief niet op het juiste adres is bezorgd, wilt u er dan voor zorgen dat het alsnog gebeurd?

Een belangrijke vergadering!
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw vereniging/buurt/organisatie/instelling op 8 januari via een afvaardiging vertegenwoordigd is?
Mocht u deze avond echter niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat (Email: bramenharma@gmail.com).

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

namens de Stichting 4 & 5 Mei Siddeburen en Dorpsbelangen Hellum Bram de Boer

Categorieën
Activiteiten Nieuws

Dorpsquiz Siddeburen

De dorpsquiz is een nieuw evenement dat we als vereniging graag willen organiseren. Nadat dit evenement even in de ijskast heeft gestaan, hebben we besloten dit leuke initiatief vorm te geven en uit te gaan voeren op zaterdag 13 april aanstaande.

Het idee achter de quiz is simpel: je geeft je met een team van maximaal 4 personen op voor de dorpsquiz van Siddeburen. Samen met je team probeer je aan de hand van allerlei soorten vragen, zoveel mogelijk punten te scoren.

De dorpsquiz bestaat uit een quizavond met diverse rondes met algemene vragen of specifieke vragen over Siddeburen. Hier kunnen dan punten worden gescoord. Daarnaast zijn er ook punten te verdienen door middel van een aantal vragen/opdrachten in de aanloop naar de quizavond, deze ‘ voorrondes’ worden vanaf volgende week gepubliceerd op de website, Facebook en het Bokkeblad. Het behaalde aantal punten wordt dan omgerekend naar een geldbedrag en dat geldbedrag wordt dan vervolgens gedoneerd aan een organisatie of vereniging zoals een sportvereniging of een lokale stichting. Het team mag zelf kiezen welke organisatie of vereniging zij daarvoor willen nomineren, zolang het maar gaat om een lokale organisatie met een maatschappelijke doelstelling.

Op die manier is elke gescoorde punt dus geld waard en ondersteunt daarmee het maatschappelijk belang van Siddeburen.

Praktische informatie: de dorpsquiz wordt gehouden op zaterdag 13 april in de kantine van de VV Siddeburen. Deelname is helemaal gratis! Consumpties zijn voor eigen rekening. Let op: in verband met de locatie is er slechts plaats voor een beperkt aantal teams, geef je dus zo snel mogelijk op.

Wil je graag meedoen en daarmee proberen geld te verdienen voor jouw vereniging of goed doel? Aanmelden met een team kan via een mail naar: info@dorpsbelangensiddeburen.nl

Categorieën
Informatie Nieuws

Bouw MFC Siddeburen gaat van start!

In november jl. ontving de Stichting MFC Siddeburen het goede nieuws dat de NAM akkoord is met de aanpak van versterking van het kerkgebouw aan de Oudeweg 70 in Siddeburen. De stichting kan nu verder met de realisatie van het Multi Functioneel Centrum. Inmiddels zijn de gebouwen eigendom van de stichting en is de planning voor de (ver)bouw opgestart.

De afronding van de laatste benodigde documenten is zover gevorderd, dat er definitief kan worden begonnen met de voorbereiding en de bouwwerkzaamheden.

Als officieël startmoment zal op 1 februari as. om 15.00 uur aan de Oudeweg 70 een bouwbord worden onthuld door wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen. Daarbij zijn vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties uitgenodigd.

Daarna wordt vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur de mogelijkheid geboden aan de inwoners van Siddeburen tot bezichtiging én koop van de verschillende aangeboden roerende zaken uit de kerk (w.o. de zitbanken) en Rehoboth. Op zaterdag 2 februari tussen 09:00 uur en 12:00 uur kunnen belangstellenden nog terecht voor de laatste mogelijkheid om spullen te kopen én af te halen. De opbrengst van deze verkoop wordt gebruikt voor de inrichting van de verschillende zalen in het nieuwe MFC.

Tevens kan men zich tijdens de verkoop laten informeren over het vernieuwde gebouw en de geplande werkzaamheden. U bent van harte welkom!

Categorieën
Nieuws

Struunroutes Siddeburen

C3 Siddeburen, Steendam, Hellum

Titel: Met uitzicht op het water… 

Opening Groningen Loopt!

Tientallen vrijwilligers hebben zich over routes in alle windstreken van de provincie gebogen, ondernemers hebben zich aangemeld als informatiepunt, de routes rollen straks uit de drukpers en de speciale website www.groningenloopt.nl gaat de lucht in. De hele provincie is er klaar voor: Groningen Loopt! gaat aan de wandel.

Op 20 maart 2008 worden de wandelroutes van Groningen Loopt! geopend, zodat hiervan tijdens het Paasweekeinde volop gebruik kan worden gemaakt.

Het betreft 30 wandelroutes die onder de naam “Groningen Loopt!” op de markt gebracht worden. De routes zijn ontwikkeld op basis van het oude struunrouteconcept, samen met de aanliggende dorpen. De VGD (Vereniging Groninger Dorpen) en Stichting DBF werken samen aan de uitvoering van dit project. De routes worden geplastificeerd uitgegeven en zullen los verkocht worden, en in een verzamelmap. Ook is een speciale website ontwikkeld o.a. met de mogelijkheid om routes te bestellen of te downloaden. Het eindproduct is een compleet, actueel en kwalitatief goed overzicht van de wandelmogelijkheden in Groningen.

Groningen Loopt! is mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdroute ca 17 km

 

Algemeen
Bij het Schildmeer geldt een aanlijngebod voor honden. Honden zijn echter niet toegestaan op het strand. Er is een alternatief aangegeven. De route is goed te fietsen.

 

Routebeschrijving
Startpunt: Gereformeerde kerk, Oudeweg, 9628  Siddeburen

 1. LA parkeerterrein af: Kerklaan. Op 2e kruising LA: Noorderweg. 1e weg RA. Naast ingang Meidoornhoeve: fietspad. Bij afbuiging fietspad nr links (ri speeltuin) RA: bospad op. Passeer monumentale boom, na ca 100m rechts. Einde pad met bocht nr links: achter speeltuin langs. Bij fietspad RA en weg oversteken nr parkeerterrein/ bos. Hier RA: bos in. Op t-splitsing in bos RA: bos uit en LA: verharde weg in. Na ca 200m RA: ruiterpad vóór bos langs, ri gaslocatie winning. Passeer gaslocatie aan rechterkant. Op t-splitsing RA: ri N33. Op splitsing LA en Huisweersterbos in via fietspad. Volg fiets/wandelroute in bos. Na het bos LA: ri Steendam, langs afwateringskanaal. Bij brug in Steendam, kies optie 1 (met hond) of voor hoofdroute:
 2. Voor brug langs weg oversteken (let op!): volg fietspad ri Schildmeer. Volg fiets/looppad langs strand tot Boei 12/ Camping de Otter.
 3. Hier LA: fietspad ri Harkstede. Vervolg pad langs Schildmeer. Houd links aan: Heerenhuisweg.
 4. Einde weg (in Hellum) RA en meteen LA: Populierenlaan. Rechtdoor tot waar links ingang ruiterpad zichtbaar is. Dit pad in. Ter hoogte van viaduct LA: onverhard pad in, links achter bos. Einde pad LA: volg Veenweg. Einde weg RA: ri Siddeburen. Na CBS De Zonnewijzer Siddeburen in, RA ri Nederlands Hervormde kerk. Rond kerk verder dorp in. Bij Bakkerij Benning LA: Lougpadje. Steek Oudeweg over ri startpunt van de route.

 

Optie 1 (met hond): LA, Damsterweg in. Na ca 300m RA: Roegeweg in. Naar Boei 12. Vervolg hoofdroute bij routenr 3.

 

Bezienswaardigheden

 1. Siddeburen en Hellum, op zandrug die 4500 jaar geleden al bewoond werd. Veenvorming maakte bewoning vervolgens onmogelijk. Het veen werd door boeren (smalle strokenverkaveling, open karakter); rond het jaar 1000 weer permanente vestiging mogelijk. Hier ontstonden uiteindelijk de  lintdorpen uit.
 2. Halverwege de route in het bos mooi uitzicht vanaf het bankje
 3. Gaswinningslocatie, onderdeel van de gasvelden van Slochteren ontdekt in 1959
 4. Strokenverkaveling was eeuwenlang kenmerkend. In 2e helft vorige eeuw veel ruilverkaveling, aanleggen van bos (Huisweersterbos) en natuurgebieden.
 5. Steendam, dorp met watersporttraditie. Op plek huidige dorp heel vroeger een stenen dam aangelegd, ter verbetering van weg door drassig merengebied.
 6. Schildmeer, een van de vroegere meren ten noorden van Siddeburen. Beschermde natuur en modern recreatiecentrum, met schitterend recreatief zandstrand. Deel van vaarverbinding tussen Schildmeer, Groningen en Delfzijl.
 7. Prachtig uitzicht op o.a. de haven van de camping
 8. Oude schutssluis. Restauratie en weer onderdeel te maken van vaarroute ligt in bedoeling
 9. Heerenhuisweg, naar het Herenhuis van de heren van Wijghel van Schildwolde. Het huis, later herberg Sans Souci, verwoest in 1944.
 10. Oeverlanden, schitterend vogelbroedgebied
 11. Na ontginning van veen kwam grond lager te liggen. In 18e eeuw werd door boeren veel gedaan om dit land toch te kunnen gebruiken: aanleg dijken, molens, graven van vaarten.
 12. Hellum met grotendeels romaanse kerk (rond 1100) met twee oudste rouwborden in de provincie. Lintbebouwing met grote boerderijen en kleine arbeidershuisjes.
 13. Ned. Herv. Kerk, gebouwd van zwerfstenen, Bremer zandsteen en tuf- en baksteen
 14. Bok van Siddeburen, symbool van onverzettelijkheid van Siddeburen

Toeristische informatiepunten

De volgende toeristische informatiepunten verwelkomen u graag met informatie over de omgeving en leuke arrangementen.

Glasstudio & Supply Noord De Meidoornhoeve

Noorderholt 29
9628 BV Siddeburen
T: 0598-432042
www.meidoornhoeve.nl
Openingstijden: dagelijks van 09.00-17.00 uur, zondags gesloten.

 

Minicamping Noorderzon
Akkereindenweg
Siddeburen
T: 0598-431148
www.minicampingnoorderzon.nl
Openingstijden: 1 april – 1 november

 

Boei 12
Roegeweg 3
9629 PA Steendam
T: 0598-431348
www.de-otter.nl

Openingstijden: ma + di gesloten, woe + do 17.00-22.00 uur, vr, zat, zon 10.00-22.00 uur.

 

Kolom met logo’s

standaard