Kindcentrum Siddeburen

Info vanuit de bewonersbrief

Zoals u wellicht heeft vernomen wordt er binnenkort gestart met de realisatie van het Kindcentrum Siddeburen. De bouwlocatie bevindt zich op steenworp afstand van CBS De Zonnewijzer op het terrein tussen de Hoofdweg en Kugelslaan.

De bouwwerkzaamheden gaan gepaard met transport en vooral tijdens de ruwbouw zal er veel materiaal en materieel aangevoerd worden. De volgende maatregelen worden genomen om overlast zoveel mogelijk te reduceren:
–           De openbare weg rondom de bouwlocatie worden vrijgehouden voor verkeer;
–           Brandkranen zijn altijd n bereikbaar voor de brandweer; 2021
–           Inritten en trottoirs rondom de bouwlocatie zijn vrij en bereikbaar;
–           Waarschuwingsborden nabij in- en uitrit bouwverkeer;
–           Groot transport wordt begeleid door één van de medewerkers van de aannemer;
–           Bouwverkeer volgt een verplichte rijroute.

De werktijden op de bouwlocatie zijn maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 16.00 uur. Wanneer er, bij uitzondering, buiten deze werktijden gewerkt wordt zal dit tijdig kenbaar worden gemaakt aan de omwonenden. Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen op de openbare weg komen leveranciers het transport zoveel mogelijk op rustige tijden plaatsvinden daar waar mogelijk. Het bouwverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt tijdens de ochtendspits omdat dan de meeste leerlingen naar de school gaan.

Mocht u op dit moment nog vragen hebben? Dan kunt u hierover contact
opnemen met het Scholenprogramma via scholenprogramma@midden-groningen.nl

Lees hier de nieuwsbrief van de gemeente Midden Groningen over het Kindcentrum Siddeburen

Maart 2021

Close