Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze vereniging nodigt iedereen van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april aanstaande. Deze vergadering staat in het teken van het vaststellen/wijzigen van het huidige beleid, het bespreken van de wensen van de leden en het doornemen van de toekomstvisie van onze vereniging. De algemene jaarvergadering zal later dit jaar plaats vinden. De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in ‘De Viskenij’.

De agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda en mededelingen van het bestuur
  3. Notulen van de vorige vergadering
  4. Ingekomen stukken / agendapunten
  5. Beleidsplan voor 2019/2020
  6. Visie van de leden over het voeren van het bestuursbeleid
  7. Bestuursverkiezing
  8. Benoeming en vaststelling van de kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *