Categorieën
Informatie Nieuws

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze vereniging nodigt iedereen van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 januari aanstaande. Tijdens deze vergadering zal met name de boekhouding van de afgelopen jaren besproken en toegelicht worden. Daarnaast zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het komende jaar. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in ‘De Viskenij’.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda en ingekomen stukken/agendapunten
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (zie bijlage)
 5. Verslag commissie boekhouding
 6. Verslag kascommissie boekjaar 2018
 7. Algemeen jaarverslag inclusief jaarrekening 2019
 8. Verslag kascommissie boekjaar 2019
 9. Benoeming en vaststelling van de kascommissie
 10. Bestuursverkiezing*
 11. Vaststelling contributie 2020 (voorstel verhoging naar 10,- euro)
 12. Sluiting

*) Wilt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid? Dan kunt u zich tot één uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *