Hart voor Midden Groningen

Nieuw toekomstperspectief!
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief ontvangt u een update over NPG Midden-Groningen. NPG (Nationaal Programma Groningen), staat voor een goede toekomst voor elke (Midden-)Groninger, van jong tot oud. 

Kijk voor meer informatie op www.midden-groningen.nl/npg
Opnieuw drie projecten ingediend ter beoordeling
In maart zijn opnieuw drie projecten uit Midden-Groningen ingediend bij het Nationaal Programma Groningen. De projecten worden nu beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of ze voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor het NPG.
 
Project moeders van Midden-Groningen
In Midden-Groningen wonen relatief veel bewoners met een hoger risico op gezondheidsklachten en een minder gezonde leefstijl. Het aantal vroeggeboortes ligt dan ook veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Het project moeders van Midden-Groningen wil deze gezondheidsverschillen verkleinen en de kansen op een gezonde zwangerschap en kraamperiode vergroten. Juist de eerste drie jaar zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van een kind erg belangrijk.
 
Toekomstbestendig cultureel erfgoed
Met dit project wordt een subsidieregeling ingesteld voor het herbestemmen en restaureren van monumenten in Midden-Groningen. Monumenten zijn belangrijk, ze geven antwoord op de vraag wie we zijn en hoe onze samenleving is gegroeid. Restauratie van monumenten en het realiseren van een nieuwe bestemming is kostbaar. Met deze subsidieregeling is het mogelijk om een impuls te geven aan een hergebruik met een publieke of maatschappelijke insteek.
 
Verbetering veiligheid Midden-Groningen
De veiligheidssituatie en leefbaarheid in Midden-Groningen staan onder druk. Veiligheid is van invloed op de mate waarin bijvoorbeeld ouders hun kinderen buiten kunnen laten spelen.
Onveiligheid en overlast zijn belangrijke factoren voor de leefbaarheid en de ontwikkelmogelijkheden van inwoners. Met het nieuwe concept Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 legt Midden-Groningen een goede basis voor de verbetering van de veiligheidssituatie.Project Ontwikkelbedrijf goedgekeurd
Voor het project Ontwikkelbedrijf heeft het bureau NPG in maart groen licht gegeven en we mogen ook hier mee aan de slag.

De functie van het ontwikkelbedrijf is om de arbeidsmarkt toegankelijk te maken en te houden voor kwetsbare laaggeschoolde inwoners van Midden-Groningen. Het ontwikkelbedrijf is er voor alle inwoners die de stap willen maken richting de arbeidsmarkt of zich voor willen bereiden op een nieuwe loopbaan. Met een ontwikkelbedrijf willen we een flinke plus op de reguliere ondersteuning vanuit de gemeente zetten. Economische onafhankelijkheid zal direct positieve gevolgen hebben voor het welbevinden van alle inwoners van Midden-Groningen.
 
Interne organisatie steeds concreter
Uitvoeringsplan
De gemeentelijke projectgroep NPG heeft zich de laatste weken gebogen over het uitvoeringsplan en de vraag hoe we als gemeente de uitvoering van de projecten inrichten en borgen.  Het plan geeft bijvoorbeeld uitsluitsel over:Rollen en de taken in de projectorganisatieWaar worden de projecten belegdPlanning personeelFinanciële vragenDe manier waarop we samen met onze inwoners werken aan de uitvoeringHoe leggen we verantwoording af.Het uitvoeringsplan willen we in mei ter besluitvorming voorgeleggen aan het college.Nieuwe collega’s werven
Het NPG-programma krijgt een eigen directeur en ook een programma-secretaris. De nieuwe directeur gaat zich volledig richten op de uitvoering van het programma en word daarom ook geen onderdeel van de huidige directie. Verder zal het programmateam versterkt worden met een aantal ondersteunende functies – denk aan controlling, communicatie en een adviseur participatie. De werving loopt inmiddels en we hopen na de zomer het kernteam voor te kunnen stellen.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben, dan ontvangen wij die graag! Stuur ze naar: hartvoor@midden-groningen.nl

Hartelijke groet, namens het hele programmateam!
Sluiten