Projecten in Siddeburen

Invulling Groenstrook

Sinds het nieuwe kindcentrum er is zijn we bezig om invulling te geven aan de zogeheten “groenstrook” vanaf de Hoofdweg richting de sporthal, sportvelden en het kindcentrum. Er is een enquĂȘte gehouden, inloopavond op de school ( locatie toen nog Springplank) en een omwonenden bijeenkomst. Alle verkregen informatie is verwerkt in een plan om dit gebied mooi in te richten voor iedereen in het dorp en passanten die er gebruik van maken.

Dorpsbelangen is druk bezig om subsidies aan te vragen en een deel hebben we ook al toegekend gekregen. Echter, dit is niet afdoende en zal er ook inzet van vrijwilligers gevraagd worden. Mocht u mee willen doen en/of meer informatie willen hebben over dit project, neem dan contact op met info@dorpsbelangensiddeburen.nl

Project Dorpsvisie: zie hiervoor een apart tabblad

Kindcentrum: Lees hier het laatste nieuws over het Kindcentrum o.a. met de opening, nieuws brief en de brief aan de bewoners omtrent de tijdelijke verkeerssituatie i.v.m. herinrichting van de aan- en afvoerwegen naar de school.

Sluiten