DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de  webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u  bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties  waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te  corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te  verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten  voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal  bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider  men toegang
heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in  geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden  verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden,  bijvoorbeeld
indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst  moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor  persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de  informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit” aanvaardt geen enkele  verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,  onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder  voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen
ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te  stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele  gevolgen
van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Dorpsbelangen  Siddeburen “Vooruit” of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal  beschikbaar hebben gesteld aan
Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”. Vermenigvuldiging in wat  voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door  Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”.

Sluiten