Historie van Siddeburen

Vondsten uit de prehistorie tonen aan dat in Siddeburen al ongeveer 4500 jaar geleden mensen geweest zijn en ook gewoond hebben. In totaal werden in Siddeburen en in de directe omgeving 79 voorwerpen uit de Steentijd gevonden, waarvan 14 binnen een straal van ongeveer 800 meter direct aan de zuidkant van het dorp. Het toponiem…

Onze doelstelling

Onze vereniging is opgericht in 1978 en stelt zich ten doel de leefbaarheid in Siddeburen te waarborgen en te vergroten. Dit doen we in de eerste plaats door het organiseren van diverse activiteiten voor al onze inwoners. Daarnaast vertegenwoordigen we het dorp in onze gemeente en zijn we betrokken bij alle vernieuwingen en ontwikkelingen in en rond ons dorp. Verder vinden we het belangrijk om als onafhankelijke partner samen te werken met organisaties en verenigingen met dezelfde doelstelling. Samen helpen we Siddeburen vooruit!

Verlichting Nederlandse Hervormde kerk

Verlichting Nederlandse Hervormde kerk

Nederlandse Hervormde kerk in Siddeburen duurzaam verlicht.   In overleg en in samenwerking met de kerkrentmeester van de Nederlandse Hervormde kerk is op initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” de verlichting rondom de Nederlandse Hervormde kerk vervangen. Misschien hebben sommige, oplettende inwoners van Siddeburen het verschil al opgemerkt maar waarschijnlijk een grote groep ook…

Verenigingen in Siddeburen.

Verenigingen in Siddeburen.

Wat voor verenigingen zijn er zoal in Siddeburen? Popkoor Popkorn De Boekentafel Motor Sport Club Siddeburen Motor Toerclub Siddeburen Stichting 4&5 mei Siddeburen Stichting MFC Siddeburen EHBO Siddeburen N.B.V.P. Vrouwen van nu ‘Passage’ Christelijk-rnaatschappelijke vrouwenbeweging Ondernemersvereniging Siddeburen-Schildmeergebied Vogelvereniging De Putter Supportersvereniging VV Siddeburen Stichting Schanspop 2000 Jeugdhonk De Schans Peuterspeelzaal Tafeltennisvereniging DOTO Siddebuurster Sportvereniging Volleybalvereniging…

Sibboerster Volkslaid

Sibboerster Volkslaid Woar je kieken, woar je t zuiken t Wold dat blift toch altied schoon mor van aal dij riege dörpen het oans Sibboern wied de kroon. Mooie hoezen flinke winkels grode ploatsen vruchtboar laand aalmoal t waark van stoere krachten iezern wil en vaste haand. Refraain: Kört van kop en roeg in toal…

DISCLAIMER

Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de  webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Privacy verklaring U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u  bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties  waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld…

Het begin

Ontstaan vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Een stukje geschiedenis over het ontstaan en de beginjaren  van de (vereniging)  Dorpsbelangen  “Siddeburen Vooruit“, opgetekend door de mede-oprichter en 1e voorzitter van de vereniging. Tot in het midden van de zeventiger jaren was de Middenstandsvereniging  vaak de initiatiefnemer en organisator, soms in samenwerking met andere instellingen,  van de “grotere “…

Sluiten