Categorieën
Informatie Nieuws

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze vereniging nodigt iedereen van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 januari aanstaande. Tijdens deze vergadering zal met name de boekhouding van de afgelopen jaren besproken en toegelicht worden. Daarnaast zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het komende jaar. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in ‘De Viskenij’.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda en ingekomen stukken/agendapunten
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (zie bijlage)
 5. Verslag commissie boekhouding
 6. Verslag kascommissie boekjaar 2018
 7. Algemeen jaarverslag inclusief jaarrekening 2019
 8. Verslag kascommissie boekjaar 2019
 9. Benoeming en vaststelling van de kascommissie
 10. Bestuursverkiezing*
 11. Vaststelling contributie 2020 (voorstel verhoging naar 10,- euro)
 12. Sluiting

*) Wilt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid? Dan kunt u zich tot één uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Categorieën
Informatie Nieuws Over ons

Oproep: Bestuursleden gezocht

Hierbij doen we een oproep voor mensen die ons bestuur willen komen versterken en daarmee willen bijdragen aan het in stand houden van de leefbaarheid in Siddeburen. Op dit moment zitten we met 5 bestuursleden in het bestuur, dit aantal willen we graag uitbreiden. We vinden het belangrijk dat we als bestuur een goede afspiegeling zijn van de bevolking van Siddeburen, mede daarom is een gemengd bestuur zeer wenselijk.

Ben of ken je iemand die zich in wil zetten voor Siddeburen en die betrokken wil zijn bij alles wat er in ons dorp en onze regio speelt? Dan hopen we dat je misschien een keer geheel vrijblijvend kennis wilt maken met ons bestuur. We vergaderen maandelijks over alle lopende zaken en zouden het leuk vinden om ook nieuwe mensen in ons bestuur te mogen verwelkomen. Mocht je niet in het bestuur willen zitten, maar toch graag iets willen betekenen voor ons dorp? Meld je dan aan als vrijwilliger van onze vereniging. We kunnen namelijk niet zonder vrijwilligers en zien dit aantal graag toenemen. Samen voor Siddeburen, daar doen we het voor!

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op via info@dorpsbelangensiddeburen.nl

Categorieën
Geen categorie Informatie Nieuws

Uitnodiging comité bevrijdingsfeest Siddeburen/Hellum 2020

Beste mensen,

Zoals jullie allen weten is het 5 mei a.s. vijf en zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Dat zal landelijk en plaatselijk worden gevierd. Het thema bij ons is “75 jaar Vrede & Vrijheid”
Ten aanzien van deze viering wil het comité bevrijdingsfeest Siddeburen /Hellum 2020 graag met verschillende geledingen en organisaties overleggen hoe deze dag ingevuld kan worden. Te denken valt als eerste aan een feestelijke optocht met versierde wagens en voertuigen. Maar ook een bevrijdingsmaaltijd en/of een kleintje bevrijdingsfestival behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel, dat dit in onze dorpen breed wordt gedragen en ingevuld. Een feestelijke optocht bijvoorbeeld zal alleen doorgang vinden bij een minimum van 15 versierde wagens en voertuigen.

Wij nodigen u uit voor een overleg in De Viskenij op woensdag 8 januari aanvang 20.00 uur.

Ook willen we die avond, zo mogelijk, komen tot de samenstelling van een aantal commissies die de plannen verder zullen uitwerken. Tevens zal de financiële kant van de zaak besproken worden. Mocht er in uw buurt geen buurtvereniging bestaan, zou u dan samen met enkele anderen in uw omgeving een klein comité willen vormen, dat één en ander regelt?

We kunnen pas van een dorpsfeest spreken als het hele dorp, dus nagenoeg alle buurten en verenigingen meedoen.

Indien deze brief niet op het juiste adres is bezorgd, wilt u er dan voor zorgen dat het alsnog gebeurd?

Een belangrijke vergadering!
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw vereniging/buurt/organisatie/instelling op 8 januari via een afvaardiging vertegenwoordigd is?
Mocht u deze avond echter niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat (Email: bramenharma@gmail.com).

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

namens de Stichting 4 & 5 Mei Siddeburen en Dorpsbelangen Hellum Bram de Boer

Categorieën
Informatie

Uitslag Klaverjasmarathon februari 2019

De voorjaarseditie van de klaverjasmarathon in Siddeburen was een groot succes. Er is achter de schermen een en ander vernieuwd aan de organisatie van dit evenement, op de voorgrond is vooral de nieuwe locatie een absoluut succes gebleken. We zijn dankbaar voor de fantastische inzet van alle vrijwilligers, de gastvrijheid van het Ufkenshuis en bovenal de sponsoring van de lokale ondernemers van Siddeburen!

Hieronder de uitslag van deze klaverjasmarathon

 1. Frank Turkstra (12737 punten)
 2. Hendrik de Koe (12515 punten)
 3. Jacob Kamminga (12442 punten)
 4. Sjouk van de Molen (12324 punten)
 5. Wim Lenting (Wagenborgen) (11917 punten)
 6. Arie Brondijk (11875 punten)
 7. Ineke Dijkema (11777 punten)
 8. Hendrik Eerkens (11713 punten)
 9. Annie Nieborg (11651 punten)
 10. Kees Mulder (11505 punten)
 11. Menno Greving (11475 punten)
 12. Anneke Kremer (11300 punten)
 13. Lies Blok (11058 punten)
 14. Dineke Wilthof (11036 punten)
 15. Harry Kok (10970 punten)
 16. Janneke Mulder (10900 punten)
 17. Mennie Huisman (10890 punten)
 18. Klaas Dijkhuis (10813 punten)
 19. Piet Meijer (10729 punten)
 20. Alie de Boer (10673 punten)
 21. Japke Bult (10639 punten)
 22. Ronald Dijk (10589 punten)
 23. Martha Schoonveld (10581 punten)
 24. Tiety Westers (10522 punten)
 25. Jan Dijk (10325 punten)
 26. Greetje Greving (10282 punten)
 27. Berend Piel (9829 punten)
 28. Harmke Drewel-Perdon (9716 punten)
 29. Klaas Kwant (9565 punten)
 30. Femmy Switters (9539 punten)
 31. Rob Wiltjer (9433 punten)
 32. Froukje de Jong (9433 punten)
 33. Annie de Koe (9389 punten)
 34. Gerry Kuiper (9231 punten)
 35. Chris Spakman (8855 punten)
 36. Wim Lenting (Siddeburen) (8627 punten)
Categorieën
Informatie Nieuws

Bouw MFC Siddeburen gaat van start!

In november jl. ontving de Stichting MFC Siddeburen het goede nieuws dat de NAM akkoord is met de aanpak van versterking van het kerkgebouw aan de Oudeweg 70 in Siddeburen. De stichting kan nu verder met de realisatie van het Multi Functioneel Centrum. Inmiddels zijn de gebouwen eigendom van de stichting en is de planning voor de (ver)bouw opgestart.

De afronding van de laatste benodigde documenten is zover gevorderd, dat er definitief kan worden begonnen met de voorbereiding en de bouwwerkzaamheden.

Als officieël startmoment zal op 1 februari as. om 15.00 uur aan de Oudeweg 70 een bouwbord worden onthuld door wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen. Daarbij zijn vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties uitgenodigd.

Daarna wordt vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur de mogelijkheid geboden aan de inwoners van Siddeburen tot bezichtiging én koop van de verschillende aangeboden roerende zaken uit de kerk (w.o. de zitbanken) en Rehoboth. Op zaterdag 2 februari tussen 09:00 uur en 12:00 uur kunnen belangstellenden nog terecht voor de laatste mogelijkheid om spullen te kopen én af te halen. De opbrengst van deze verkoop wordt gebruikt voor de inrichting van de verschillende zalen in het nieuwe MFC.

Tevens kan men zich tijdens de verkoop laten informeren over het vernieuwde gebouw en de geplande werkzaamheden. U bent van harte welkom!

Categorieën
Informatie

Verlichting Nederlandse Hervormde kerk

Nederlandse Hervormde kerk in Siddeburen duurzaam verlicht.

 

In overleg en in samenwerking met de kerkrentmeester van de Nederlandse Hervormde kerk is op initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” de verlichting rondom de Nederlandse Hervormde kerk vervangen.

Misschien hebben sommige, oplettende inwoners van Siddeburen het verschil al opgemerkt maar waarschijnlijk een grote groep ook niet. Het is zeker de moeite waard om de mooi verlichte kerk in het donker te aanschouwen. om Er is gekozen voor LED verlichting vanwege het feit dat deze lampen extreem (energie)zuinig zijn, een langere levensduur hebben en een lagere warmte afgifte. Ook zijn LED-lampen beter bestand tegen schokken en trillingen. Ook heeft een LED lamp geen opstarttijd nodig. Tevens is alle bekabeling vervangen. Dat een en ander aan investering terugverdiend wordt via de jaarlijkse energieafrekening maakt de investering lonend.

Door een subsidie vanuit Loket Leefbaarheid is het mogelijk geworden dit project uit te voeren en staat deze prachtige, in Romano-gotische stijl gebouwde kerk van omstreeks 1250 weer voor jaren in duurzaam licht.

 

Categorieën
Informatie

Verenigingen in Siddeburen.

Wat voor verenigingen zijn er zoal in Siddeburen?

Verenigingen die hier niet genoemd zijn en toch in Siddeburen gevestigd zijn en graag vermeld willen worden, kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden of direct via de mail met de webmaster.

Buiten deze verenigingen hiergenoemd zijn er natuurlijk ook nog de diverse buurtverenigingen.

Categorieën
Informatie

Sibboerster Volkslaid

Sibboerster Volkslaid

Woar je kieken, woar je t zuiken
t Wold dat blift toch altied schoon
mor van aal dij riege dörpen
het oans Sibboern wied de kroon.
Mooie hoezen flinke winkels
grode ploatsen vruchtboar laand
aalmoal t waark van stoere krachten
iezern wil en vaste haand.

Refraain:

Kört van kop en roeg in toal
zo is t volk van laand en loug
gain poehaai mor allemoal
kerels achter peerd en ploug
en is t knooien zo laank as t licht
t volk van Sibboern dut zien plicht.

d’Olle toren graauw en groeterg
zigt geslachten komen… goan
eerst bie schoul t is aalmoal jonkhaid
din veur t lest op kerkhofloan
rusteg kikt hai over t dörp hin
zigt hou t volk doar leeft en stridt
t volk van Sibboern ain van zinnen
roeg van bolster, blaank van pit.

Refraain:

Woar ik zwaarf of woar ik deelstriek
Sibboern blift mien nummer ain
altied denk ik aan mien waigstee
aan mien dörpke knuuterg klain
alles kin in t leven verslieten
mor de bliedschop van mien jeugd
in het dörpke woar ik speulde
dat is t wat mie aalweg heugt.

Refraain:

In 1947 schreven deur: Gerhard Tuinema.

Categorieën
Informatie

Sibboerster Raimkes

Bokkesprongen
Siddeburen-bokkensprongen
Kees Stip schreef dat in Siddeburen Een bok was met heel vreemde kuren. Met name zou het beestje sterk Bedreven zijn in rekenwerk.
Ter plaatse vroeg ik aan een geit Wat waar was van die malligheid. Die sik, daar ben ik op gesteld, Heeft mij de waarheid toen verteld:
Die Stip is echt een jokkebrok Het ging slechts om een zondenbok, Die ter vermenigvuldiging Wat al te vaak de geit op ging!
Categorieën
Informatie

DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de  webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u  bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties  waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te  corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te  verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten  voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal  bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider  men toegang
heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in  geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden  verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden,  bijvoorbeeld
indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst  moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor  persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de  informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit” aanvaardt geen enkele  verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,  onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder  voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen
ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te  stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele  gevolgen
van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Dorpsbelangen  Siddeburen “Vooruit” of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal  beschikbaar hebben gesteld aan
Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”. Vermenigvuldiging in wat  voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door  Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”.