Avond4Daagse 2024

Reglement Avondvierdaagse Siddeburen

Voor deelname aan de Avondvierdaagse Siddeburen geldt een reglement. Alle begeleiders en (ouders van) deelnemers dienen op de hoogte te zijn van deze regels voor de Avondvierdaagse Siddeburen.

De Avondvierdaagse Siddeburen wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit en is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De regels en richtlijnen van deze bond gelden ook voor de Avondvierdaagse Siddeburen.

 1. Deelname
  Deelname staat open voor iedereen. Men dient vier dagen te wandelen. Per dag inschrijven is niet mogelijk. Afstanden: De totale afstand van de Avondvierdaagse Siddeburen is:
  40 km (4×10 km) en 20 km (4×5 km).
  De afstanden kunnen een marge hebben van circa 1 km.
 2. Inschrijven en betalen
  Inschrijven en betalen (via ideal) is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website Avondvierdaagse-Siddeburen.nl of via deze link. Betaling gebeurt direct bij inschrijving. Aanmelden kan vanaf 1 mei a.s.
 3. Start- en finishlocatie
  MFC, Oudeweg 70 9628 CG Siddeburen.
 4. Aanmelding 1e dag
  Aanmelding op maandag tussen 18.30 uur en 19.30 uur op het plein van het MFC. Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de start-/controlekaart en een routebeschrijving uitgereikt.
 5. Start/controlekaarten
  Deelname is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een startkaart. Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start-/controlekaart voor de wandeldagen. Groepen ontvangen per groep één kaart. Iedere avond ontvangt u bij aanmelding een stempel. Op de route is er één controle en wordt de kaart gestempeld. Controleurs zijn op de route te herkennen aan hun gele hesje. Bij afmelding na de wandeling op het plein van het MFC wordt een laatste en derde stempel op de kaart gezet. U kunt hiervoor terecht bij de controleposten.
 6. Starttijden
  Maandag t/m donderdag is de vertrektijd 18.30 uur. Het start/inschrijfpunt bij het MFC is vanaf 18:20 uur geopend.
 7. Wandelroutes
  Voor iedere dag zijn afwisselende wandelroutes samengesteld. Hoofdwegen worden zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van fiets en wandelpaden. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op de weg c.q. van de controleurs/verkeersregelaars.

De routes zijn niet gegarandeerd rolstoelvriendelijk!

 • Kleding
  Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.
 • Wandeltempo
  De beschikbare tijd voor het afleggen van de wandelroutes is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Hardlopen is niet toegestaan.
 • Passeren
  Het passeren van andere deelnemers is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor andere weggebruikers.
 • Begeleiders
  De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de deelnemers die zij begeleiden. Dit houdt in dat iedereen zich moet houden aan het reglement en dat groepen netjes bij elkaar blijven lopen.
 • Muziek
  Het is niet toegestaan tijdens de Avondvierdaagse Siddeburen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Zingen is daarin tegen wel toegestaan. Toon respect tijdens de wandelavonden voor medemens en natuur. Wees geen last voor andere lopers en omwonenden.
 • Opvolgen aanwijzingen
  Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. te allen tijde worden opgevolgd.
 • Huisdieren
  Het meenemen van huisdieren op de wandelroutes is niet toegestaan.
 • Gebruik beeltenis
  Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Avondvierdaagse Siddeburen, Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit en van de KWBN zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • Aansprakelijkheid
  Deelname aan de wandeltocht geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Siddeburen verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.
 • Beslissingsbevoegdheid
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.
 • Persoonsgegevens
  De Avondvierdaagse Siddeburen (onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit) verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie van de Avondvierdaagse Siddeburen kan bij inschrijving voor deelname verschillende gegevens van de deelnemers verwerken, zoals NAW-gegevens. De Avondvierdaagse Siddeburen gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en verbetering van de dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden. De organisatie van de Avondvierdaagse Siddeburen zorgt ervoor dat deze informatie goed is beveiligd.
Sluiten