MFC Siddeburen

Servicepunt

Humanitas start binnenkort een spreekuur in het MFC in Siddeburen.

De afdeling Midden-Groningen van Humanitas start op 14 juni 2021 een spreekuur in het nieuwe MFC aan de Oudeweg 70 in Siddeburen. Om ook de inwoners van Siddeburen en omstreken beter te kunnen bedienen heeft het bestuur van Humanitas in overleg met de vereniging Dorpsbelangen besloten om wekelijks in Siddeburen een spreekuur te houden. Dit spreekuur zal plaatsvinden in het nieuwe MFC aan de Oudeweg te Siddeburen. Op iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur is een vrijwilliger van Humanitas aanwezig om mensen te helpen bij het invullen van formulieren en ondersteuning te bieden bij het oplossen van financiële problemen. Het is de bedoeling dat in het spreekuur direct hulp geboden wordt voor administratieve problemen. Is het ingewikkeld en moet er meer tijd aan besteed worden, dan zal een afspraak gemaakt worden. De klant kan naar het kantoor in Hoogezand komen of een vrijwilliger komt bij de klant thuis.

Het spreekuur is speciaal bedoeld om contact te maken en de inwoners van Siddeburen en omstreken in de gelegenheid te stellen in de eigen omgeving de hulp van een vrijwilliger van Humanitas te ontvangen. In de toekomst hoopt het bestuur van Humanitas Midden-Groningen samen met het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen dat ook voor andere activiteiten, waar een beroep gedaan kan worden op de ondersteuning van vrijwilligers van Humanitas, daar een afspraak gemaakt kan worden. Het bestuur van Humanitas is blij met de samenwerking met de vereniging Dorpsbelangen. Ze wil graag deze samenwerking verder uitbouwen. Enkele jaren geleden had Humanitas ook een spreekuur in de voormalige Rabobank in Siddeburen. Daar werd veel gebruik van gemaakt, echter vanwege de sluiting van de bank kon dit spreekuur niet langer blijven bestaan.

Uit cijfers blijkt dat steeds meer inwoners van Siddeburen en ook de omliggende dorpen van de voormalige gemeente Slochteren de weg weten te vinden naar Humanitas. Door de omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de vrijwilligers van Paperaszo van Humanitas om hen te helpen. Door de ingewikkeldheid van veel formulieren zijn veel mensen niet meer in staat zelf de administratie op orde te houden, waardoor men of in de problemen komt of te laat aanvragen doet voor bijvoorbeeld de zorg- of huurtoeslag. De vrijwilligers van Paperaszó proberen de mensen zodanig te helpen, dat ze na enige tijd zelf weer hun administratie op orde kunnen houden. Ook wordt ondersteuning geboden bij het aanvragen van diverse inkomensondersteunende maatregelen, zoals het Meedoen fonds.

Daarnaast zal Humanitas ook onderzoeken of nieuwkomers, die in het gebied van Siddeburen en omstreken wonen, ook ondersteund kunnen worden via dit spreekuur. Ze hoeven dan niet meer naar Hoogezand voor hun vragen en ondersteuning. Dit wordt ook al gedaan in het spreekuur in Muntendam.

 Voor nadere inlichtingen: Bert Kolk, voorzitter Humanitas

Tel. 0598-321731 of 06-53715695 Email: b.kolk@kpnplanet.nl

Vrijwilligers gevraagd voor het Servicepunt in Dorpshuiskamer MFC Siddeburen

Het bestuurslid van vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit, Greet ter Laan, kwam met het idee om een servicepunt in te richten in het nieuwe MFC gebouw te Siddeburen. Het doel van het servicepunt is  het versterken van sociale binding en de ondersteuning van inwoners van Siddeburen en omgeving. Dit wordt ondersteund door WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Kwartier Zorg en Welzijn van de gemeente Midden Groningen.

Er zijn oriënterende gesprekken geweest met het bestuur van het MFC om te zien wat er mogelijk is. Zodra de huidige maatregelen het toestaan, wordt de dorpshuiskamer van het MFC voor publiek opengesteld.  Voor iedereen is daar de mogelijkheid van ontmoeting of het lezen van kranten/tijdschriften.

Het servicepunt zal in de opstartfase binnen deze dorpshuiskamer plaatsvinden en wordt bemand vanuit de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.  Op  gezette tijden kunnen bewoners van Siddeburen en omgeving er terecht met allerlei vragen. De praktijk zal moeten uitwijzen waar de behoefte ligt van bezoekers. Op basis van behoefte en gebruik van dit servicepunt, zal er voortdurend aandacht zijn voor verbeterpunten. Daarnaast is privacy van bezoekers een blijvend punt van aandacht.

Er worden inloopmiddagen georganiseerd,  tegelijk met  de openstelling van het steunpunt van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).  Zo kan er eventueel worden meegedacht over vragen die daar niet in behandeling worden genomen. Zodra het mogelijk is, is het de bedoeling op donderdagmiddag van 16.00 tot 20.00 uur aanwezig zijn in het MFC.

Als u dit leest en wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een servicepunt of het (af en toe) bemensen van een spreekuur, dan kunt u zich opgeven via secretariaat@dorpsbelangensiddeburen.nl

Een email sturen voor meer informatie of een gesprek is ook welkom.

Sluiten