Servicepunt MFC

Vrijwilligers gevraagd voor het Servicepunt in Dorpshuiskamer MFC Siddeburen

Het bestuurslid van vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit, Greet ter Laan, kwam met het idee om een servicepunt in te richten in het nieuwe MFC gebouw te Siddeburen. Het doel van het servicepunt is  het versterken van sociale binding en de ondersteuning van inwoners van Siddeburen en omgeving. Dit wordt ondersteund door WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Kwartier Zorg en Welzijn van de gemeente Midden Groningen.

Er zijn oriënterende gesprekken geweest met het bestuur van het MFC om te zien wat er mogelijk is. Zodra de huidige maatregelen het toestaan, wordt de dorpshuiskamer van het MFC voor publiek opengesteld.  Voor iedereen is daar de mogelijkheid van ontmoeting of het lezen van kranten/tijdschriften.

Het servicepunt zal in de opstartfase binnen deze dorpshuiskamer plaatsvinden en wordt bemand vanuit de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.  Op  gezette tijden kunnen bewoners van Siddeburen en omgeving er terecht met allerlei vragen. De praktijk zal moeten uitwijzen waar de behoefte ligt van bezoekers. Op basis van behoefte en gebruik van dit servicepunt, zal er voortdurend aandacht zijn voor verbeterpunten. Daarnaast is privacy van bezoekers een blijvend punt van aandacht.

Er worden inloopmiddagen georganiseerd,  tegelijk met  de openstelling van het steunpunt van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).  Zo kan er eventueel worden meegedacht over vragen die daar niet in behandeling worden genomen. Zodra het mogelijk is, is het de bedoeling op donderdagmiddag van 16.00 tot 20.00 uur aanwezig zijn in het MFC.

Als u dit leest en wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een servicepunt of het (af en toe) bemensen van een spreekuur, dan kunt u zich opgeven via secretariaat@dorpsbelangensiddeburen.nl

Een email sturen voor meer informatie of een gesprek is ook welkom.

Close