Fiets4daagse Siddeburen

We hebben besloten vanwege de vele evenementen in de week van de fiets4daagse een flex-dag toe te voegen. Het staat u dus vrij zelf 4 dagen uit te zoeken die u gaat fietsen.

Ook is er besloten gezien het tekort aan vrijwilligers en nog geen opgaven op de 40km. Dat deze afstand wel doorgaat, alleen is dit op eigen initiatief. U kunt de route bij het startpunt ophalen, er is geen stop/stempelpost onderweg en u krijgt geen medaille voor de afstand. Hierdoor is deelname aan de 40km ook kosteloos.

Reglement Fiets4daagse Siddeburen Voor deelname aan de Fiets4daagse Siddeburen geldt een reglement. Alle begeleiders en (ouders van) deelnemers dienen op de hoogte te zijn van deze regels. De Fiets4daagse Siddeburen wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.

1. Deelname. Deelname staat open voor iedereen. Men dient vier dagen te fietsen. Per dag inschrijven is niet mogelijk. Afstanden: De totale afstand van de Fiets4daagse Siddeburen is: 160 km (4×40 km), 100 km (4×25 km), 40 km (4×10 km). De afstanden kunnen een marge hebben van 10%.

2. Inschrijven en betalen. Inschrijven is alleen mogelijk via dit inschrijfformulier. Betaling gebeurt op de eerste dag van het evenement per pin of contant. Voor een snelle inschrijving verzoeken wij u gepast contant te betalen en indien van toepassing in 1 maal voor de gehele groep. De kosten zijn € 5,- per persoon.

3. Start- en finish locatie: MFC Siddeburen, Oudeweg 70, 9628 CG Siddeburen

4. Aanmelding 1e dag. Aanmelding op maandag tussen 18.00 en 18.30 uur op het plein van het MFC (Oudeweg 70, 9628 CG Siddeburen) Op basis van de ingeschreven naam wordt de start-/controlekaart en een routebeschrijving uitgereikt.

5. Start/controle kaarten. Deelname is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een startkaart. Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start-/controle kaart voor de fietsdagen. Groepen ontvangen 1 kaart. Iedere avond ontvangt u bij aanmelding een stempel. Op de route is er één controle en wordt de kaart gestempeld. Controleposten zijn te herkennen aan de Dorpsbelangen beachflag. Bij afmelding na de fietstocht bij het MFC wordt een laatste en derde stempel op de kaart gezet.

6. Starttijden. Alle dagen is de vertrektijd voor 10 en 25 km om 18.30 uur. Het start/inschrijfpunt bij het MFC is vanaf 18:00 uur geopend voor de mensen die 40 km fietsen.

7. Fietsroutes. Voor iedere dag zijn afwisselende fietsroutes samengesteld. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op de weg c.q. van de controleurs/verkeersregelaars.

8. Kleding. Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.

9. Fietstempo. De beschikbare tijd voor het afleggen van de fietsroutes is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden.

10. Passeren. Het passeren van andere deelnemers is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor andere weggebruikers.

11. Begeleiders. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de deelnemers die zij begeleiden. Dit houdt in dat iedereen zich moet houden aan het reglement en dat groepen netjes bij elkaar blijven fietsen.

12. Muziek. Het is niet toegestaan tijdens de Fiets4daagse Siddeburen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Zingen is daarentegen wel toegestaan. Toon respect tijdens de fietsavonden voor medemens en natuur. Wees geen last voor andere weggebruikers en omwonenden.

13. Opvolgen aanwijzingen. Tijdens deelname aan de fietstocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. te allen tijde worden opgevolgd.

14. Huisdieren. Het meenemen van huisdieren op de fietsroutes is niet toegestaan.

15. Gebruik beeltenis. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Fiets4daagse Siddeburen en Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

16. Aansprakelijkheid. Deelname aan de fietstocht geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de fiets4daagse Siddeburen verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

17. Beslissingsbevoegdheid. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.

18. Persoonsgegevens. De Fiets4daagse Siddeburen (onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit) verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie van de Fiets4daagse Siddeburen kan bij inschrijving voor deelname verschillende gegevens van de deelnemers verwerken, zoals NAW-gegevens. De Fiets4daagse Siddeburen gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en verbetering van de dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden. De organisatie van de Fiets4daagse Siddeburen zorgt ervoor dat deze informatie goed is beveiligd.

Sluiten